Професионално психологическо консултиране на деца и възрастни.

Хипноза и хипнотерапия.

Енергийно лечение чрез Лечебни кодове, ТЕС и други методи.

Скенар терапия.

ЗА КОНТАКТИ:

ИВАНКА ЗАХАРИЕВА,

07412888372

39 Spencer road

HA3 7AN

Harrow

е-маил: [email protected]