Квалифициран електрoтехник извършва всякакав вид електро услуги по домовете като :
- Цялостно ново окабеляване ,
- Смяна на табло по най новите изисквания ,
- Захранване на нова кухня,
- и много други,
- Издавам NICEIC сертификат за всяка моя работа която го изисква .
100% Гаранция
Тел: 07824637471 , Юлиян